\
Home / Bhajan (page 4)

Bhajan

Shri Rudrashtak Strotram

Shiva Mantra Maha mrityunjaya

Shri Rudrashtak Strotram: Namami Shamishan Nirvanrupam, Vibhun vyapkam brahm veydaswarupam. Nijam-nirgunam Nirvikalpam Niriham, Chidakashamakasanvasham bhajeham …

Read More »